Brukar:TH

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Thorgeir Holm heiter eg.

Som du kann sjå har eg havt fingrane burti flest alle teigane her på Mållekken.

Elles har eg stelt med å yrkje til Norsk Årbok sidan upptaket i 2005.

Som austnorsk dativbrukar har eg yrkt til sidune um jamvektsmål, sidefallsformene i namnordbøygjingi og midlandsnormalen som syner fram det røynlege målføremangfaldet i norskt mål, til skilnad frå det vilkorlege ortografiske mangfaldet i offisiell nynorsk.

Er det ord du saknar i eikor ordlista, so som norskdansk-høgnorsk ordlista eller uppnorskingsordlista, er det berre å segja åt, so skal me få fylt att hòlet.


Til vanleg syslar eg som umsetjar.