Norsk Årbok

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Norsk Årbok er eit skrift til fremjing av høgnorskt mål. Utgjevar sidan 2005 er Høgnorskringen.

Dette framkastet til fyreloga for årboki stod i Høgnorsknytt 1/2007:

«Norsk Årbok skal vera eit vegamot for folk som vil skrive på sjølvlitande norsk, og dei som vil lesa det. Boki skal taka upp ålment forvitnelege emne frå kultur, vitskap og samfund, og tene til uppkoma og utveksling av norske nemningar frå ulike umkverve, og til odling av norsk skrivekunneste og skriftkultur i det heile.»

Soga

Norsk Aarbok kom ut fyrste gongen i åri 1920–39 etter upptak frå Torleiv Hannaas, som styrde årboki fram til han dó i 1929. Etter han fall burt, styrde Gustav Indrebø og Lars Eskeland i lag 1930-årgangen; sidan stelte Indrebø åleine med årboki. Norsk Aarbok kom med i alt 19 årgangar (ikkje 1937), til og med 1939. Årboki stogga med ufred og hersetjing.

Boki var eit viktugt skrift i målrørsla, og eit samlingsmerke for målfolk som heldt på den klassiske nynorsken, høgnorsken.

I 2005 kom fyrste årgangen av årboki i ei ny rekkja, no Norsk Årbok. Upptaket til denne andre rekkja kom frå Håvard Tangen.

Innehald

2013 (12/13)

 • Jackson Crawford: Skalden Robinson Jeffers
 • Asbjørn Aarnes: Eit dikt av Albert Haugsand
 • Arne Horge: Kvinna frå Hawaii
 • Johannes Gjerdåker: Zwölf Lieder av Brahms
 • Kristin Fridtun: Snilde, kloke karar
 • Thorgeir Holm: Å byggja bru
 • Elisabet Vallevik Engelstad: Osamannen
 • Liv Hatle: Pentti Haanpää; Pentti Haanpää: Tullingen og hesten
 • Cornelius Jakhelln: Gydjekniven
 • Arne Horge: Korleis Stavnspresten fekk namnet sitt
 • Andreas Bjørkum: Sven Moren og midlandsmålet i dei eldste bøkene hans
 • Jostein Krokvik: Å skriva på klassisk nynorsk
 • Ivar Aasen: Atterførsla
 • Jackson Crawford: Takk, Ivar Aasen

2011

 • Ole Jakob Totland: Spelmannen
 • Kristin Fridtun: Kjærleik gjer ikkje blind
 • Per Esben Svelstad: Sapfo, Labé og lengten etter den elska; Sapfo: fragment 16; Louise Labé: Sonett XXII
 • Liv Hatle: Aino Kallas; Aino Kallas: Gjesten
 • Johannes Gjerdåker: Ord av Konfutse
 • Håvard Tangen: Franz Liszt – klavermeisteren
 • Asbjørn Aarnes: Dovrediktaren Ragnar Solberg
 • Ragnar Solberg: Gamle sætre
 • Arne Horge: Munkacsy
 • Thorgeir Holm: Gamle versmål til nye visur
 • Olav Gullvåg: Olav Nygard
 • Henrik Rytter: Gjenom fallgarden
 • Kristin Fridtun: Eit ord for alt
 • Johannes Gjerdåker: Georgica av Vergil
 • Johannes A. Dale: Stefan Zweig: Kvinna og landskapet
 • Jon Todal: Gravferdi i Neiden
 • Liv Hatle: Siiri Magga-Miettunen; Siiri Magga-Miettunen: Ætti, Giftarmålet, Grani
 • Jan Steffen Larsen: Sunnmørsmålet og nynorsken
 • Andreas Bjørkum: Jakob Sande – målbruken i dei tre fyrste diktsamlingane hans
 • Arne Horge: Katalogen

2010

2009

 • Ole Jakob Totland: Forløysaren
 • Marit Elisebet Totland: Eventyrforteljaren Martin Johan Mathiassen Schou
 • Kristin Fridtun: Skalden som skreiv med øyrom
 • Rolf Theil: Norsk romani
 • Johannes Gjerdåker: Nokre dikt frå «Solrenning» av Olav Aukrust
 • Thorgeir Holm: Eit langfarande folk
 • Ole Jakob Totland: Røykjaren
 • Jon Todal: Når er eit mål daudt?
 • Andreas Bjørkum: Midlandsmålet
 • Magne Myhren: Koss Hardingfeleverket vart til
 • Kristin Fridtun: Hugleik på staur
 • Ivar Kleiven: Langfantane på innstig
 • Ole Jakob Totland: Makeleg makelaus

2008

 • Einar Torgilstveit: Tidi ho er
 • Kristin Fridtun: Tid-strid – Stutt um tidbygnaden i islendingesogor
 • Liv Hatle: Santeri Ivalo – Klubbekrigen – Den vågale soldaten
 • Hermund Slaattelid: Om verdig alderdom
 • Olav Sletto: Carlson
 • Johannes Gjerdåker: To dikt av Horats
 • Thorgeir Holm: Leivar frå soga um rugbraudet og rygene
 • Liv Hatle: Millom Roma og Konstantinopel – Kyrkjeberget
 • Kristin Fridtun: Bokmålet
 • Milada Blekastad: Aasmund Brynildsen
 • Arnfinn Nygaard: Modalen og Olav Nygard
 • Olaf Huseby: Attersyn og kringsjå. Halvhundrad års minnestubbar
 • Magne Myhren: Kvarfrå i Noreg kom landnåmsmennene Eilífr ǫrn og Þorkell vignir?
 • Kjell Venås: Ivar Aasen og Smaalenene
 • Sverre Søgnen: Vellukka og mislukka morosamgutar
 • Hans Trovik: Frå sumarfisket i Sunnhordland
 • Einar Torgilstveit: Voggevisa

2007

 • Jostein Avdem Fretland: Frå jordi (ei siste helsing)
 • Johannes Gjerdåker: Olav Torkjellsson, siste katolske biskopen i Bjørgvin
 • Per Esben Svelstad: Tvo dikt av Sapfo
 • Olav H. Hauge: Fjellet kring Uppsæte, Hallingskeid og Finse i eldre tid
 • Johannes Gjerdåker: Pegasus i åket
 • Vincent Eye Færavaag: Søren Kierkegaard og det moderne
 • Ole Jakob Totland: Gjeldmålet
 • Liv Hatle: Forteljingar av Eino Leino
 • Rolf Theil: Kalkunen og andre målstubbar
 • Per Sivle: Adolf Theodor Holst
 • Kjetil Aasen: Carl Marstrander og keltisk målføregransking
 • Anders Olsen Søyseth: Var ho hans brur
 • Liv Hatle: Dagros
 • Kjell Venås: Sigurd Kolsrud – ei framstelling av livet og arbeidet hans
 • Liv Hatle: Hestekrafter
 • Hallvard Blekastad: Olav Aukrust. Glimt frå eit kunstnarliv
 • Andreas Bjørkum: Vesttelemålet hjå Aslaug Vaa
 • Thorgeir Holm: Liver du

2006

 • Petra Kvisli: Eg elskar dei voggande tonar
 • Lars Eskeland: Helge Væringsaasen
 • Thoralf Bergwitz: Norge eller Noreg
 • Kjell Venås: Om landsnamnet vårt i eit nytt tusenår
 • Per Thorson: Riksmålsprofessoratet 10 år
 • Einar Torgilstveit: Stille
 • Jostein Stokkeland: Frå Seippel til Sagrusten
 • Thorgeir Holm: Bibelumsetjinga – og joleevangeliet på høgnorsk
 • Sergej Alexander Munkvold: Kva er høgnorsk?
 • Ole Jakob Totland: Målmann byter burt stridsøks mot røktargreidor
 • Rolf Theil: Hans Kamstrup Vogt
 • Jostein Krokvik: Edvard Samuel Os, hermann for norsk mål
 • Edvard Os: Russeslaget i Kristiania 17. mai 1904
 • Magne Myhren: Gustav Indrebøs målsoga i ny utgåva
 • Johannes Gjerdåker: Hafez frå Shiraz – persisk diktar
 • Andreas Bjørkum: Frå samlarferdene mine i Indre Sogn
 • Hermund Slaattelid: Bergensbispen som biletstormar
 • Einar Torgilstveit: Vincens Lunge
 • Thorgeir Holm: Ringdrotten og kjærleiken til målet

2005

 • Thorgeir Holm: Ord på vegen
 • Nils Hallan: Gustav Indrebø og boka om han
 • Aslaug Vaa: Duva og dropen
 • Gustav Indrebø: Einskap i rettskriving
 • Gustav Indrebø: Radikal og konservativ i målstriden, – og moderate
 • Hulda Garborg: Solrenning
 • Håvard Tangen: På fast, skriftleg grunn
 • Torstein Bringa: Målbrigdet
 • Jostein Krokvik: Målhovdingen Lars Eskeland
 • Sigrid Omland Hansteen: Eg lengtar etter hendar
 • Einar Breidsvoll med Nikolaus Gjelsvik: Riv ikkje ned, men vern um alt det sermerkt norske!
 • Eivind Hovin: Målreising – eller måltyning?
 • Gudlaug Nedrelid: Om å prøva å lyfta seg etter håret
 • Fridtjov Sørbø: Ivar Aasen
 • Leiv Heggstad: Skal storverket til Ivar Aasen øydeleggjast?
 • Torleiv Hannaas: Høgnorsk eller flatnorsk?
 • Arne Horge: Målmøte
 • Ole Jakob Totland: Forbod og ulydnad i målvegen
 • Kristofer Uppdal: Høgnorsk
 • Vincent Eye Færavaag: Høgnorsk – eit mål på steingrunn?
 • Arne Horge: Hestevandring

Framsida

Solveig Muren Sanden teikna framsidebilætet til 2005-årgangen som er nytta alle åri sidan.

På netet

 • Bokheimsida for Norsk Årbok på netsidone åt Høgnorskringen.
 • Fjesbok-sida for Norsk Årbok.