Uppnorskingsordlista

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Lista med avløysarar for ord fyrst og fremst av latinskt, romanskt og engelskt upphav, internasjonale lånord dei kallar. Ein kann nytta slike ord i høgnorsk, men for skuld stilen bør ein vera varsam med kor mange av deim og kor ofte ein nyttar deim. Ein bør til dømes ikkje nytta ord av typen fertilitet som millomveg av di ein óttast å nytta det norske frævleik og slett ikkje vil nytta bokmålsord som *fruktbarheit.

Avløysarar eller umsetjingar for norskdanske ord (bokmålsord) finn du i ei eigi norskdansk-høgnorsk ordlista. Avløysarord for engelske dataord finn du i ei eigi dataordlista.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • ablativ fråstadfall
 • abnorm uregelrett; misvaksen
 • abonnement tinging
 • abonnent tingar
 • abonnera tinga
 • abrupt bråd, uventa
 • absolusjon (synde)tilgjeving
 • absolutt heil, full
 • absolutt monarki einvelde
 • abstinasjon fråhald
 • abstrakt adj. fråskild, tinglaus, tenkt
 • actionfilm spenningsfilm, valdsfilm
 • adjektiv lagord
 • adoptere knesetja
 • adresse tilskrift; stad
 • adressere bjoda åt a– et problem taka tak i ei sak, taka seg fyre ei sak
 • adverb medord
 • affeksjonsverdi minneverde
 • affiks åtfeste
 • affinitet samhug;
 • aforisme fyndord
 • agenda saklista
 • agitasjon uppeggjing
 • akkreditere gjeva fullmakt
 • akkusativ underfall
 • akselerasjon fartauke
 • aksent ljodstrik
 • aksjon
 • aktiv vyrk, verksam – aktivere slå på
 • aktor klagar
 • albatross
 • album
 • alkove kove, sengekot
 • allergi
 • allergiker
 • allergisere
 • allergisk
 • allofon
 • altan trev (-è-)
 • alternativ kost
 • analogi samsvar, jamhøve; jamlaging (mål)
 • ananas ?? granalda, graneple, fureeple ??
 • anarki styreløysa
 • anarkisme
 • anarkist
 • anti-
 • antipati mothug
 • antisemitt jødehatar -isme jødehat
 • antistoff
 • apanasje
 • appelsin
 • apotek
 • apoteker
 • aprikos
 • argument fyremæle
 • arkeolog fornkjennar
 • arkeologi fornkunna
 • arrangement tilskiping, tilstelling
 • arrangere skipa til, stella til
 • arrangør tilskipar, tilstellar
 • artikkel kjenneord; stykke, teig; vara
 • assertere vissa, sanna, hævda, våtta ((før upp døme på bruk!))
 • assosiasjon samskipnad;
 • assosiativ (tanke)sambindande
 • assosiere sambinda, knyta saman/til
 • astrolog stjernetydar
 • astrologi stjernetyding
 • astronomi stjernekunna, stjernelæra
 • attraktiv tiltalande
 • attributt eigenskap, kjennemerke
 • aubergine eggsøtvider
 • auksjon burtbjoding
 • auksjonere bjoda burt
 • autodidakt sjølvlærd
 • automatisk sjølvverkande, ubede, sjølvbede
 • automobil / bil
 • autonym sjølvnemne

B

 • babyboom fødslebylgja
 • babyboomer fødslebylgjebarn
 • baby lag vaketoka
 • bachelorgrad
 • balanse jamvekt – balansert jamvektig
 • balkong sjå altan
 • banan
 • band
 • banetton hevjekorg, æsekorg ?
 • bank
 • basere tyfta
 • basis tuft
 • basseng bad – svømmebasseng symjebad
 • batteri
 • bilabial tvilippeljod
 • bibliografi bokkunna
 • bibliotek bokstova, boksal, boksamn
 • bibliotekar bokverja, bokstyrar
 • binær tvodeilda
 • biograf livsskildrar – biografi livsskildring, livssòga – biografisk livsskildrande
 • biolog nat(t)urkjennar
 • biologi nat(t)urkunna
 • biologisk
 • blasfemi gudsspott
 • blasfemisk gudsspottande
 • blokkera sperra
 • botanikar voksterkjennar
 • botanikk voksterkunna
 • botanisk
 • bra god, godt
 • brainstorming tenkjedugnad
 • brokkoli
 • bronse klokkemalm, brunkopar
 • buddhisme buddalæra
 • buddhist
 • buddhistisk
 • budsjett fyrelegg
 • bukett brusk
 • buljong kjøtkraft, kjøtsod
 • bulldosar stålstut, moldskuvar (Eivind Vågslid)
 • butikk bud

C

 • cancer kreft, åt
 • cannabis hamp
 • carport bilskur
 • case døme, dømesoga, tilfelle, fall, høve – case study dømegransking
 • catering matstell(ing) – caterer matstellar
 • cirka um lag
 • cirkumfiks umfeste
 • cirkumfleks møne
 • clear aligner hamp

D

 • data røyndeting, kjensgjerning
 • datere dagsetja
 • datert dagsett
 • dativ sidefall
 • dato dagtal, dagetal
 • debitor skuldmann, låntakar
 • definere gjera skilgrein på, skilgreina, avgrensa – definisjon skilgrein, avgrensing
 • delfin
 • depositum
 • depresjon
 • deprimere
 • deprimert nedtrykt, hugtung
 • deputasjon sendenemnd, sendelag
 • deputert utsending
 • derivere avleida; skileigna (matematikk) – deriverbar skileigen – derivert (ei) skilått
 • desertere røma
 • desertering, desersjon røming ho
 • desertør røming ha
 • design formgjeving
 • desisjon avgjerd; rekneskapsgodkjenning
 • deskriptiv skildrande
 • dessert etterbìte, etterrett; knask
 • dessertkniv småkniv
 • dessertskje småskeid
 • detaljert noggrann, grannsam
 • determinere gjera av, avgjera
 • digital
 • digitalisere
 • digitalisering
 • dinosaur rìseødla
 • direkte beinveges, bein(t)
 • disk
 • diskriminering mannemun
 • diskursiv dryftande
 • diskutere ordskiftast (um); dryfta
 • distriktforsamling valmannsting
 • divan legebenk
 • DJ plateridar, skiveridar
 • doble tviauka – dobling tviauke
 • dogmatikk trudomskunna
 • dokument skiln, brev (serleg i sms. som ervebrev osb.)
 • dokumentar skilførande film, skilføringsfilm, skilføring
 • dokumentere skilføra – dokumentasjon skilførsl
 • drosje (sjå 'taxi')
 • dusj
 • dusje
 • dynamikk røyvnad
 • dynamisk røyven

E

 • effekt verknad
 • effektiv fljot; verksam, dugande; røynleg
 • eksempel døme – for eksempel til dømes
 • eksemplar næme (bok-)
 • eksil ha landlyst adj., skoggangsmann
 • eksil in utlægd ho, landlysing, fredløysa, utlendingskap
 • eksilert utlæg, landlyst, fredlaus
 • eksistens tilvera, tilhald
 • eksistere vera til, finnast, liva, halda til
 • eksos
 • eksperiment røyne, utrøyning
 • eksport utførsla
 • ekspropriasjon oreigning
 • ekspropriere oreigna
 • ekstra attpå, endå ein/ei/eitt, i tillegg, ytterlegare, ... til
 • ekvivalens likeverd
 • ekvivalent 1. motsvar; 2. likeverdig
 • elefant fill? (arabisk/persisk upphav)
 • elegant
 • elektrisk
 • elektrisitet straum?
 • elev
 • entomolog insektkjennar
 • entomolog insektkunna
 • entré inngangspengar
 • epidemi farsott; fengjesott; umfarsykje; farang voldsom epidemi landfarsott
 • etasje sal?
 • etikett lapp/setel; varelapp/setel, fraktlapp/setel
 • etikette sed (?)
 • etnograf folkekjennar
 • etnolog folkekjennar
 • etnologi folkekunna
 • etymologi ordsoga
 • etymologisk ordsogeleg, etter ordsoga; etemologisk kognat frå same rot
 • eventuell mogeleg – Siste sak: eventuelt Siste sak: ymist – eventuelt (medord) i anna fall, i tilfelle, um so er, um so gjeld
 • evolusjon
 • exhaust

F

 • faktisk i grunnen, i røyndi, røynleg, verkeleg
 • faktum røyndarting, sanning
 • falsifisere rangprova
 • familie ætt, flokk
 • fantasi
 • fantasifull
 • fantastisk
  • fantastisk litteratur / fantasy
 • farvel
 • fast food snarmat, snøggmat
 • fatbike tjukkhjuling
 • favorisere
 • favoritt (no.)
 • favoritt- (lo.)
 • favør
 • feedback atterverknad; tiltolor, att(er)tòlor
 • fenomen ovring
 • ferie
 • feriere
 • fertil fræv
 • fertilitet frævleik
 • fiksjon uppspinn, uppdikting
 • film
 • filme
 • filter sileverk
 • finke
 • fjernkontroll fjerrstyrar, fjerrstjore
 • flora voksterliv
 • fonem skilljod
 • fonetikk
 • fonetisk
 • fonotaks
 • fontene ha springvatn in
 • food processor matmylna, matkvern
 • food truck matbil
 • form skap, hått, lag
 • format snid
 • forsøk røyne
 • frakk
 • funksjon yrkjende, verkende
 • funksjonalitet verkan (eit)

G

 • gaffel
 • galleri
 • garage, garasje bilstall, vognbud, -hus
 • garanti åbyrgsle, åbyrgd, trygd
 • gatefold utbrett
 • generalisering ålmenngjera
 • generalitet ålgjenge
 • generasjon ætt, mannsalder
 • generell ålmenn, ålgjengd, gjengs, vanleg
 • geni
 • genial
 • genitiv eigefall
 • geograf landkunnug, -kjennar
 • geografi landkunna
 • geolog jordkunnug, -kjennar
 • geologi jordkunna
 • gigant rise
 • gigantisk diger, risestor
 • global verdsfemnande
 • golf
 • goodwill velvilje, godvilje
 • grad (mælings)stìg, mun (målkunna)
 • gradbøying munbøygjing
 • graduell stìgvis
 • gradere gradskilja
 • grammatikk målkunna
 • gravere grava ut
 • gravering gravster
 • gravid
 • gravitasjon tyngdekraft
 • gründer grunnleggjar

H

 • ha det (bra) far vel, hav det godt (jamnan samandrege til hade)
 • hallo hei
 • handikap ufør
 • harmoni samhøve in
 • hashtag skidgard, emneknagg
 • hasjisj hampekvåda
 • heresi
 • hermafroditt tvitola, tvitoling, tvitusling, båding
 • himmel
 • historie soga, minneskrift, -soga
 • holding eiga t.d. N.N. holding AS N.N. eiga LL
 • holdingselskap eigarlag
 • homo-
 • homofil/homoseksuell
 • homofili/homoseksualitet
 • homofob
 • homofobi
 • horisont ha himmelleite in, himmelrand ho, synsrand ho, synskrins ha
 • horribel gruvfull, fælsleg
 • hotell herbyrge
 • humor
 • humør luna, lót, huglag, lynde
 • hymne lovsong
 • hypnose sansesvevn

I

 • idé ha innfall in, hugskot in, tanke ha
 • ideal
 • ideell
 • identisk (som er) nett det same
 • identitet
 • illustrasjon
 • imperativ bjodemåte
 • implikasjon fylgja
 • import innførsla -ere føra inn
 • indikativ forteljemåte
 • indikasjon peik, ymt
 • indikator visar, mælar, varslar; teikn
 • indirekte umveges
 • induksjon losing, utløysing; ikveikjing;
 • indusere losa, løysa ut; kveikja i;
 • infiks innfeste
 • infinitiv nemneform
 • inflasjon
 • influencer
 • influens
 • influensa
 • influere
 • informasjon visende, upplysing, vitring – informere vitra, gjeva visende; verte informert vitrast, få visende
 • ingrediens mang
 • initiell innleidande, fyrste, frum-
 • inkludere femna, hava/taka med
 • inkonsekvent fylgjerang, ugjenomførd
 • innflytelse innverknad, påverknad
 • input innførsl, inngjov (mt. -gjaver), innkoma, innmating; innspel
 • insekt skordyr, sniddyr
 • inspirert uppglødd
 • instrumentalis tølefall
 • integral (ei) samått (matematikk)
 • integrere lema inn, samordna; sameigna (matematikk) – integrerbar sameigen
 • intensjon fyremål, tanke, meining
 • interagere
 • interessant forvitneleg – interesse: forvitna, forvitenskap, forvitnad, ans; interessert: forviten, ansug; vere interessert: (au) forvitnast, ansa
 • interim millomtid -styre yvergangsstyre
 • interfiks millomfeste
 • interjeksjon ropeord
 • interoperere samverka
 • intervall bìl
 • intervju spurdage, utspyrjing – intervjue spyrja ut, spyrjast med
 • intransitiv einverdug
 • intuition skoding, indre syn
 • investere
 • investering

J

 • jakke
 • jet lag døgerville
 • joker skjemtegauk, skjelm
 • journal dagbok
 • journalisere føra inn i dagboki, dagbokføra
 • journalist bladmann
 • jubilé, jubileum år(e)målsdag, årsdag
 • jubilere høgtida
 • juice saft

K

 • kafé kaffistova
 • kakao
 • kalkulator reiknar
 • kapittel bolk
 • karakter sermerke; hått; (på skule) dugleik, trott
 • karakterisere sermerkja, draga fram, skildra
 • karakteristikk skildring, sermerke, drag
 • karakteristisk sermerkt, sermerkjande
 • katalog lista (bok-, musikk-)
 • katalogisere listeføra
 • kategori klassa
 • katolisme pavetru, katolisme
 • kausativ
 • kaviar rakerogn, styrjerogn
 • keeper målvaktar, målmann
 • kiosk bud?
 • kirurg sårlækjar
 • kjeks småkaka
 • klassisk klassisk, mynstergod; – literatur gullaldersbokverk
 • klima vêrlag
 • klimakrise
 • klimaaktivisme
 • klimaaktivist
 • klimaks stiging
 • klinikk
 • kokk
 • konjunksjon bindeord
 • koma dåe
 • kompatibel samhøv, som høver saman
 • kompatibilitet samhøve
 • komplisert vanskeleg, innfløkt
 • kompromiss semja, millomveg(sforlik); de inngikk et — dei gav etter på kvar leid, dei møttest på halvvegen.
 • kondolanse
 • kondolere
 • konkret handfast; serskild. gå inn i den konkrete saken dryfta sjølve saki
 • konsekvent fylgjerett, gjenomførd
 • konservatisme atterhald(shug)
 • konservativ atterhaldsam; (en) konservativ atterhaldsmann; den –e side atterhaldssida
 • konsesjon løyve
 • konsistent fylgjestreng
 • konsonant medljod
 • konstruere skapa
 • konstruksjon menneskjeskapa
 • kontakt
 • kontingens slumpehøve, slump, tilfelle
 • kontor skrivestova, skrivarstova
 • kontroversiell umstridd
 • koordinere samordna
 • kopi avrìt
 • kopiere rìta (skriva, teikna) av
 • kor songlag
 • kort
 • korrespondanse brevskifte; samstavnad
 • kranium heileskål
 • kreditor kravsmann, -havar, långjevar, rykkjar
 • krem fløyte
 • kremost fløytost
 • krise naud
 • kritikk klander
 • kritiker
 • kritisere klandra
 • krystall bergsmide
 • kurs upplæring, skeid
 • kurse læra upp, gjeva upplæring
 • kursiv
 • kusine syskenbarn (systkin-), frenka
 • kvalifisera
 • kvart
 • kvartal
 • kvarter
 • kvarts kvitestein
 • kyniker ufjelge
 • kynisk ufjelgd

L

 • lagune strandsjo, våg, vik
 • lasagne
 • latent innegøymd
 • lekse heimuppgåva
 • levere
 • levering
 • leverandør
 • lingvist målgranskar, målvitar, målkjennar
 • lingvistikk målgransking, målvitskap, (målkunna?)
 • lingvistisk målgranskeleg, målvitskapleg
 • lipgloss lippeskin
 • litteratur lesnad, lester, bokheim
 • litterær bokleg
 • logisk tankerett

M

 • magnet dragstein
 • manager handsamar
 • mango
 • mani
 • manual handbok
 • marketing marknadsføring
 • marin
 • marina
 • marine
 • maskin gogn (i sume høve)
 • maskineri
 • maskinell
 • mastergrad
 • maksimum høgst
 • median midlung
 • melis
 • melon
 • mentalitet tankegang
 • meny
 • messe/varemesse kaupstemna
 • meteor vêrbrand, vêrkula
 • meteorolog vêrmann, vêrkunnig (person)
 • meteorologi vêrkunna
 • minaret bønetorn
 • mineral steinemne
 • minaralog bergkjennar
 • mineralogi bergkunna
 • miniatyr småmål, minkemål
 • minimal minst(e), lægst(e) ovende liten
 • minimum det minste, ytste grensa nedetter
 • minister riksråd, kongsråd, statsråd
 • ministerialbok kyrkjebok
 • ministerium
 • minutt
 • mirakel vedunder, bisn
 • misandri mannshat
 • misantrop menneskehatar
 • misantropi menneskehat
 • misogyn kvinnehatar
 • misogyni kvinnehat
 • moderator ordstyrar
 • moderne tilhøveleg
 • modernisera gjera tilhøveleg
 • modul
 • modus segjemåte (mål); stoda, verkan, verkemåte; luna
 • molo bylgjebrjotar
 • monoteisme gudstru ho
 • monster monstrum skræmsl, troll; vedunder, bisn
 • monstrøs vanskapt, avskapleg, stygg; veldig, uhorveleg
 • monument minnesmerke
 • moral sedskap
 • moralisera mana til dygd
 • moralist sedelærar
 • morfem
 • mote
 • motor drivgogn
 • motorsykkel
 • multi- mang- – multifunksjon(alitet) mangverkan
 • mur vegg
 • museum
 • musikk tonekunst
 • musikar tonekunstnar, spelemann
 • muskel sege ha, vodve ha
 • mustasje lippeskjegg
 • mysterium løyndom
 • mysteriøs mystisk løyndomsfull
 • mystikk løyndom
 • myte segn
 • mytisk segnvoren
 • mytologi gudekunna; segnkunna
 • møblement husbunad, innbu

N

 • natur
 • naturlig seleksjon nat(t)urleg utval
 • narkose døyving, svæving
 • narkotisk døyvande, svævande
 • nasal naseljod, nase-
 • nasjon tjod, folk, landslyd
 • nasjonal tjodleg, folkeleg, serfolkeleg
 • nasjonalitet tjodskap
 • nautisk sjø-
 • neglisjere vanskøyta
 • nevø systerson, brorson
 • niese systerdotter, brordotter
 • nitrogen kvæve
 • nivå
 • nominativ nemnefall
 • nominere peika ut, nemne opp, velje ut (?)
 • normeringsprinsipp jamningssyn
 • notat uppskrift
 • notera skriva upp
 • notis merknad; stutt stykke, melding
 • notifikasjon kunngjering
 • notifisera kunngjera
 • notorisk vitnefast, ålkjend
 • null mn null mn; inkjevetta in
 • numerera telja; merkja med tal
 • numerisk etter talet/mengdi
 • nummer
 • numismatiker myntkjennar
 • numismatikk myntkunna
 • nøktern ædrug, påliteleg
 • nøytral
 • nøytralisera jamvega, taka burt verknaden av

O

 • objekt mål, fyremål; motled (mål)
 • objektiv røynleg, sann, ålmenngild, verkleg
 • objektivitet fordomsløysa
 • obsidian ramntinna
 • obstruent
 • ok/okei greidt, ja vel
 • oksygen nøre
 • oliven
 • onkel farbror, morbror
 • oppdatere
 • optimisme bjartsyn
 • optimistisk bjartsynt
 • oransje branngul, raudgul
 • organ
 • organisme skapning
 • original
 • ornitolog fuglekjennar
 • ornitologi fuglekunna
 • ortodoksi reinlæra
 • ostensiv for augo, briskande
 • osteologi beinkunna
 • output utførsl, utkoma, utgjov (mt. -gjaver), utmating

P

 • paleontolog forsteiningskjennar, -vitar, -granskar
 • paleontologi forsteiningskunna
 • paleontologisk
 • papegøye trelunde
 • papir blad?
 • paraply
 • pasient sjukling
 • pasta
 • parasitt snultrar, snultredyr
 • parentes klomber
 • parfyme ange
 • parti fylking, flokk, meiningslag, sida; (i spel) slag, spel
 • perfekt fullkomen
 • perfeksjonist
 • perfektum ferdug notid
 • pen
 • pensjon (alders-) trygd
 • pensjonere trygda
 • pensjonist trygda
 • peptalk kveikpreik
 • periode bìl
 • permisjon lov (far-, heim-), fritaking
 • perspektiv syn, utsyn, synsleite
 • pessimisme svartsyn
 • pessimistisk svartsynt
 • phishing netfisking
 • piano
 • pisk svipa
 • pizza
 • plakat uppslag
 • plan tanke; fyreskipnad
 • plante vokster
 • poeng stikk; brodd, odd – Tok du poenget? Tok du odden/brodden?
 • politi
 • polyteisme gudetru ho
 • pomolog aldekjennar
 • pomologi aldekunna
 • popularitet
 • populær
 • porsjon gjæv
 • porsjonere
 • post
 • potens
 • potensial moge (ò)
 • potensiell mogeleg
 • potet jordeple
  • potetmos stappa, jordeplestappa
  • potetsalat
 • praksis sed; (som i ~plass) upplæring; (i ~) i røyndi, i røyndomen
 • praktisk hendig, lettvinn
 • prefiks fyrefeste
 • preposisjon styreord; framlegg
 • presens notid
 • presentasjon framteing
 • presentere leggja fram, te fram
 • presis grann, noggrann, grannsam
 • presisera grannbera
 • presisering grannbersla
 • preskriptiv fyreskriven
 • preteritum fyrrtid
 • printa skriva ut
 • printar skrivar
 • privat sjølvs-sin (si, sitt, sine; min osb.) – mi private bok boki sjølvs-mi – dei fann seg ein privat stad dei fann seg ein stad sjølvs-sin
 • proaktiv (fyre)vyrk, framtøk
 • problem vande, vandemål, spursmål, sak, uppgåva osb. – problematisk vand, vanskeleg – uproblematisk vandelaus, uvand
 • produkt vare
 • professor høglærar
 • profitt vinning
 • prokrastinera sumla
 • pronomen varaord
 • proporsjonal i samhøve (med), samhøveleg, i høve til, tilsvarande – proporsjonalitet samhøve
 • prosent
 • prosit
 • prosjekt (eit) ervid, (ei) vinna – samarbeidsprosjekt samvinna
 • prøve røyne
 • psykolog sål(e)kjennar, sjælekjennar
 • psykologi sål(e)kunna, sjælekunna
 • publikasjon skrift
 • publikum
 • publisere gjeva ut, prenta, kunngjera
 • pudding

R

 • radio
 • rapport melding; upprit; samband
 • reaksjon utslag, attendeslag, motslag, verknad, tilsvar osb.
 • realistisk røyndelik (utsjånad)
 • realitet røynd
 • redaksjon rìtstjorn
 • redaktør rìtstjore
 • redusere minska
 • reell røynleg
 • referat upprìt
 • referanse tilvising
 • reflektert ettertenkt
 • refreng røynleg
 • reform umbot
 • reformera (um)bøta
 • reformert umbøtt
 • region umråde
 • regional
 • rekord
 • rekruttere verva
 • rektor skulestjorn, skuleleidar, skulestyrar
 • relasjon høve, samanheng, samhøve, samband
 • relevant saksvarande; *det er ikkje relevant for saka = det kjem ikkje saki ved, hev inkje med saki å gjera osb.
 • religion tru
 • reparere setja i stand
 • representant målsmann
 • representation framsyning
 • representera vera i staden for, møta for, vera målsmann for; syna fram
 • republikk tjodvelde, folkevelde, lydvelde, fristat
 • respektive åhøves, i same fylgd, og so
 • restaurant
 • restaurere
 • resultat fylgja, utkoma
 • retrospekt attersyn, atterskoding
 • retrospektiv atterskodande
 • retweet gjenkvitra/-tvitra (um netstaden Twitter)
 • revolusjon umvelting
 • revolusjonere umvelta
 • revolusjonist umveltar
 • revolusjonær umveltande
 • rips vinber, movid(ber), orber
 • ripsbusk or
 • ris
 • roadkill veg(a)ræ
 • rosa ljosraud
 • rose
 • rosen-
 • rosenkål
 • ruin atterstøda
 • ruinere øydeleggja
 • rutine tame, røynsla
 • rytme
 • rytmisk

S

 • salat
 • sandhi samlæte
 • saus
 • sekund
 • selektiv utveljande, koraviss, koravand
 • senter
 • sentrum
 • sertifikasjon
 • sertifisere
 • sex samlega
 • sex appeal tekkje (manne-, kvinne-)
 • sex shop samlegabud
 • sexy frid
 • sibilant kvisleljod
 • siffer talteikn
 • signal teikn
 • signalisere
 • signifikant sætande
 • single hop einhumla øl
 • sirka um lag
 • sirkel ring, krins
 • sirkulasjon umlaup
 • sirkulere gå rundt
 • sirkumfleks møne
 • sirkulær
 • sitron
 • situasjon stoda
 • sit-up bukbøyg, magebøygjing
 • sivil borgarleg
 • sjarm ynde, hugtakande eigenskap
 • sjarmant hugtakande
 • sjarmere hugtaka
 • sjef førar, leidar, styrar, yverhovud, stjore
 • sjekk røkt
 • sjekke røkja
 • sjikane nid(sverk) in, nidd ho; krokar, log-krokar ha mt, log-vriding
 • sjokolade
 • sjåfør førar (bil-, vogn-, buss-)
 • skjema fyrerit
 • skule
 • slave træl
 • slaveri trældom
 • smart gløgg
 • snowboard snjobord, snjofjøl
 • sofa
 • sonorant
 • soundtrack ljodspor
 • sparkesykkel sparkehjul
  • elektrisk sparkesykkel / el-sparkesykkel straumsparkehjul
 • spasere labba
 • spekter/spektrum
 • spesiell serleg, viss, serskild, ser-
 • spesifikk serskild, sereigen
 • spesifisering
 • staffeli
 • standard fyrevald; fyreval
 • stat land, tjod?
 • status stoda
 • stimulus tildriv, støring
 • struktur bygnad; bygning
 • student
 • subjunksjon nysteord
 • substans to
 • substantiv namnord
 • suffiks etterfeste
 • super framifrå, gild
 • super- yver-
 • supermarked stormarknad, storbud
 • support
 • surround sound kringljod
 • svarabhakti innskotssjølvljod
 • sykkel hjulhest, tvihjuling, tvohjuling, hjuling
 • syklist hjulridar, hjulmann
 • syklon kvervelstorm, kvervelvind
 • syklus ring, krins; samanhangande rekkja
 • sylinder kavle, rull; høg hatt
 • syllabisk (konsonant) stavingsberande (medljod)
 • synergi samdrag
 • synkope samandraging
  • synkopetida
 • I. synonym no. liketyding
 • II. synonym lo. einstydande, liketydig
 • syntaks setningslæra, setningsbygnad
 • system skipnad
 • systematiker
 • systematikk
 • systematisere
 • systematisk
 • systemisk

T

 • taksere verdsetja
 • takst verddage
 • talkshow
 • tallerk/tallerken
 • tape no. limband; ljodband; videoband
 • tape go. taka upp
 • taxi
 • te
 • tekniker
 • teknikk
 • teknisk
 • teknologi
 • teknologisk
 • teskje
 • test røyn
 • team
 • teambuilding
 • temperament
 • temperatur
 • temperere
 • tendens tilvik, tildriv; ha ein tendens til = halla mot
 • teori
 • teoretiker
 • tights trongbrok, spennebrok
 • toleranse tolsemd
 • tolerant tolsam
 • tornado kvervelstorm
 • tortur pinsla
 • tradisjon minnesegn
 • transitiv tvoverdug
 • trene
 • trening
 • triviell
 • turbulens uro
 • turbulent uroleg
 • turist ferdafolk (-mann/-kvinna)
 • tweet go. kvitra, tvitra (um netstaden Twitter)
 • tweet no. kvitring, tvitring
 • type
 • typisk
 • tyrann hardstyrar
 • tyranni hardstyre, valdsstyre
 • tyrannisk

U

 • u- (sjå hovudordi au)
 • ulogisk tankerang
 • unik
 • univers in allheim ha, verd ho, verdsrom in
 • upraktisk uhendig, tungvinn
 • urinere miga
 • uvular uvljod

V

 • variabel ymis, ymsen, ymsut, ymsande; (namnord:) ymsan (matematikk)
 • variant avbrigde
 • variasjon ymsing, ymisleik, ymisskap
 • variere ymsa
 • variert mangslungen, ymis(leg)
 • verb segnord, gjerningsord
 • veranda sjå altan
 • vers stev
 • versjon utgåva
 • metrikk verskunna
 • vin
 • vokal sjølvljod
 • vulkan eldberg, eldfjell

W

 • whiteboard tavla (same som at engelske blackboard vert tavla.), kvittavla
 • whiteoard-svamp tavleviskar
 • widescreen breidskjerm

X

 • xenofobi framandhat

Z

 • zebra
 • zoologi dyrekunna

Sjå òg