Medljod

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Medljod eller konsonantar er ljod som vert laga av ein bægd luftstraum gjenom munnen og som fylgjer med sjølvljodi som ber tala. Nemningi vert au nytta um bokstavar som stend for medljod. Sume medljod kann stundom bera tala – vera stavingsberande, som t.d. [ṇ] i vanleg uttala [vatṇ] av vatn – og vert då ljodleg sétt sjølvljod, men vert likevel rekna for medljod med di dei vanleg verkar soleis.

Sjå nærare um medljodi i norsk under ljodlæra.