Brukar:TH

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Thorgeir Holm heiter eg.

Som du kann sjå har eg havt fingrane burti flest alle teigane her på Mållekken.

Elles har eg stelt med å yrkje til Norsk Årbok sidan upptaket i 2005.

Som austnorsk dativbrukar har eg yrkt til sidune um jamvektsmål, sidefallsformene i namnordbøygjingi og midlandsnormalen som syner fram det røynlege målføremangfaldet i norskt mål, til skilnad frå det vilkorlege ortografiske mangfaldet i offisiell nynorsk.

Er det ord du saknar i eikor ordlista, so som norskdansk-høgnorsk ordlista eller uppnorskingsordlista, er det berre å segja åt, so skal me få fylt att hòlet.


Til vanleg syslar eg som umsetjar.