Ordavleiding

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk
🌱︎ Denne teigen er ei spira. Hjelp gjerne til med å vidka honom.

Fyrefeste

 • and- . Døme: andsvar, andsynes.
 • aud- (lett-). Døme: audsynt.
 • fjøl- (mang-). Døme: fjølment.
 • jam- Døme: jamaldring, jamsides.
 • mis- Døme: mistak.
 • or- Døme: orvonast.
 • ov- Døme: ovmod, ovstor.
 • sam- Døme: samsvar, samband.
 • tor- (tung-). Døme: tornæm.
 • u- Døme: uven.
 • van- Døme: vanstyre.
 • å- (på-). Døme: ågang, åbu.

Etterfeste

Laga namnord

 • -a f Døme: blinda.
 • -an n (f) Døme: vågan.
 • -ande
 • -ar m Døme: fiskar.
 • -dom m Døme: fridom, kristendom.
 • -døme n Døme: kongedøme.
 • -ende n Døme: kvikende.
 • -ing m Døme: leiding.
 • -ing f Døme: baking, sanning.
 • -leik m Døme: storleik.
 • -ling m Døme: sjukling.
 • -løysa f
 • -mål n Døme: skilsmål, søksmål.
 • -nad m Døme: skilnad, merknad.
 • -ord n Døme: skilord.
 • -semd f (namnord av -sam)
 • -skap m Døme: einskap, heilskap.
 • -sla f Døme: røynsla.
 • -ster m Døme: hogster, makster.

Laga lagord

 • -d/-t Døme: tyngd, dypt.
 • -en Døme: mogen, leiken. -in etter midlandsnormalen.
 • -ig/-ug/-ag Døme: blodug, heilag.
 • -ut Døme: rotut, borkut. Hjå Aasen -utt.
 • -leg Døme: vanleg.
 • -sam
 • -sleg

Laga gjerningsord

 • -a
 • -ga Døme: vidga.
 • -ka Døme: grønka. vridka.
 • -na
 • -ra
 • -sa Døme: dragsa, hugsa.
 • -ta Døme: henta (heim + ta).

Laga medord

 • -a/-e
 • -an Døme: nordan, ovan.
 • -ende Døme: ovende.
 • -leg
 • -s/-es Døme: beinveges.
 • -t Døme: snøgt.