Lesnad

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Lista yver høgnorsk lesnad

Bøker som er skrivne på høgnorsk, eller dreg seg um høgnorskt mål. Skipnad: skift i emnebolkar, rada alfabetiskt etter etternamn og so etter utgjevingsåret.

Mål: grammatikk, ordbøker o.dl.

Eskeland, Severin:

 • Framandordbok (1919, etterprent 1995)

Heggstad, Leiv:

 • Norsk grammatikk (større utgåve 1931, etterprent 1966, 235 s)

Aasen, Ivar:

Flo, Rasmus:

Andre mål

Lehmann, Eigil:

 • Færøysk-Norsk ordbok (1987)

Lehmann, Eigil og Víglundsson, Þorsteinn Þ.:

 • Islendsk-Norsk ordbok (1967, etterprent 1995)

Raknes, Ola:

Steinnes og Vandvik:

 • Latinsk ordbok (1958, nyprent 1965, 879 s). I 1938-rettskriving, men upphavleg høgnorsk. Det rike målet i ordtydingane er det same kor som er.

Voss, Johan Fredrik:

Weierholt, Kristen:

 • Gresk grammatikk: til skulebruk (1. utg. 1935; 2. utg. 1947; nyprent 1971 frå 2. utg. 1947, 112 s)

Faglesnad

Helsa

Handagard, Idar:

 • Vanlege sjukdomar (1925, 168 s)

Soga

Målsoga

Krokvik, Jostein:

 • Mål og vanmæle Frå soga um norsk offentleg skriftmål (1991, 139 s)

Indrebø, Gustav:

 • Norsk målsoga (1951, 497 s)

Kyrkjesoga

Kolsrud, Oluf:

 • Noregs kyrkjesoga, 1, Millomalderen (1958, XII+409 s)
 • Noregs kyrkjesoga, 2, 1500-ca.1740 (2007, 827 s) - netutgåva

Visor

Liestøl, Knut:

 • Utval av norske folkevisor til skulebruk (med Moltke Moe, 2. upplaget 1930, 112 s)

Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo:

 • Eg vil so gjerne syngja (2001, 87 s). Visone i ymis målføring.

Diktheim

Romanar, forteljingar osb.

Garborg, Arne:

 • Ein Fritenkjar (1878)
 • Bondestudentar (1883)
 • Mannfolk (1886)
 • Hjaa ho Mor (1890)
 • Fred (1892)
 • Den burtkomne Faderen (1899)

Handagard, Idar:

 • Det small ut ei fonn (1952)

Homer

 • Akillevs og Patroklos umsett av J. E. Nielsen (1907) Dette er ein av songane i Ilioskvædet.
 • Odyssevskvædet umsett av Arne Garborg (1918)

Kvisli, Petra:

 • Birgit (1907)
 • Tora Dal (1912)

Lukian

Orheim, Matias:

 • I Livsens Lundar (1911)

Seland, Hans:

 • Gard og Grunn - Ei Bondesoga (1919 andre upplaget)

Tvedt, Jens:

 • Inn i fjordarne: Forteljingar (1885)
 • Skuggar og solglytt: Forteljingar (1886)
 • Vanheppa (1891)
 • Godmenne (1893)
 • Djup jord (1904)

Uppdal Kristofer:


Vinje, Aasmund Olavsson:

 • Ferdaminni fraa Sumaren 1860 (1861)

Dikt, skaldskap

Aukrust, Olav

Garborg, Arne:

 • Haugtussa (1895)
 • I Helheim (1901)

Gilberg, Gunnar:

 • Sjå attum (1989)

Hauge, Olav

Jakhelln, Cornelius:

 • Trisyn (2010)

Vinje, Aasmund Olavsson:

 • Diktsamling (1864)
 • Storegut (1866)

Skodespel

Balstad, Stein:

 • Ættegarden (1924)

Garborg, Arne:

 • Læraren (1896)

Kvisli, Petra:

 • Ikkje vaksen (1911)
 • Elskhug og skoghandel' (1914)

Aasen, Ivar:

 • Ervingen (1855)

For born

Løland, Rasmus:

 • Ungar (1892)
 • Paa sjølvstyr (1892)
 • Kor vart det av jola? (1894)
 • Det store nashorne (1900)
 • Kvitebjørnen (1906)

Sivle, Per

 • Sogor (1887)

Trudom

Kristendom

Bibelen

 • Umsetjing frå Studentmållaget (1921) – netutgåva
 • Umsetjing frå Bibelselskapet (1938) - netutgåva

Breivega, Ola:

 • Olivier Clément: Den levande (1983)
 • Austanljos (1994)

Bilvisse skrifter