Tekst um upphavsrett

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Avbrigde 1.0 2007

For tilfanget på Mållekken gjeld ålmenne lover um upphavsrett.

Elles er dette å leggja til: Tilfanget kann nyttast til fyremål utan vederlag, so framt det ikkje vert brigdt og det kjem fram kvar det er henta frå. Fyremål med vederlag krev samtykke.

Kvar den som legg ut tilfang misser ikkje den retten dei hev til å nytta det til eigen bate.