Målføre

Frå Mållekken
(Umleidd frå Målføri)
Hopp til navigering Hopp til søk
🌱︎ Denne teigen er ei spira. Hjelp gjerne til med å vidka honom.

Eit målføre er ei grein av målet slik det vert nytta ein viss stad. Dei nedervde norske målføri er grunnlaget for det nynorske skriftmålet.

Norske målføre

Dei norske målføri er skifte i tvo hovudbolkar, austnorsk og vestnorsk. Nordnorsk vert vanleg rekna under vestnorsk, men stundom for seg sjølv.

Austnorsk

Austnorsk er ein hovudbolk av norske målføre. Han femner:

Synste valdet av nordnorsk høyrer i mangt med til austnorsk.

Fremste skilmerki på austnorsk er:

Vestnorsk

Vestnorske målføre er målføre i den vestre lùten av landet. Til vestnorsk reknar ein:

Nordnorsk er vanleg rekna som vestnorsk, men stundom som eigen bolk mèd.

Fremste skilmerki på vestnorsk er: