Einstavings-stomn

From Mållekken
Jump to: navigation, search

Einstavings-stomnar er namnet på hannkyns- og hokynsord som lagar mangtal ved linnt ljodbrigde og einstavings tonelag.

Døme: fot – foten – føter – føtene; bok – boki – bøker – bøkene; mo(de)r – mo(de)ri – mø(de)r – mø(de)rne; bonde – bonden – bønder – bøndene.

Målsoga

I frumnorderlendsk og gamalnorsk var desse ordi skipa i fleire ulike stomnar, m.a. nd-stomnar (bonde) og r-stomnar (fader, moder, broder, syster, dotter).