Dataordlista

From Mållekken
Jump to: navigation, search

Engelsk–norsk dataordlista

Dataord dregst um nye ovringar, og krev difor ofte nye ord eller gamle ord i nye tydingar. Ordi lyt soleîs reknast som framlegg og som hjelperåder til å tenkja åtfinnande og filosofiskt kring ordflaumen og tankeverdi som velt inn yver oss. Hev du andre framlegg, bør du skriva deim inn her.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • access tilgjenge
 • adapter måt
 • agent sjå software agent
 • applet (ein) nøytel ((eit) smånøytende), verkel
 • application (eit) nøytende

B

 • back end
 • backup tryggjingsavrit
 • blog sjå weblog
 • blogosphere vevreheimen
 • browser sjå web browser
 • buffer
 • bug lus (mt. lyser)

C

 • cloud computing netsky
 • cluster klyngja
 • code (å) tyda inn
 • compile
 • compress
 • computer telja
 • content management system
 • convert
 • conversion
 • copy

D

 • daemon huldrebrukende («hulder»)
 • data
 • database samn
 • debug (å) lyska
 • decode (å) tyda ut
 • decompress
 • default (value etc.) fyreval, fyrevalt verde osb., vanleg, grunn-
 • desktop environment skrivebordsumgjevnad
 • developer
 • development
 • digest
 • digital signage digital skilting
 • directory
 • disk skiva
 • domain (eit) netvald
 • downgrade

E

 • editor reidar text editor tekstreidar
 • e-mail netpost, vevpost, e-post samnemne: «eg fekk mykje netpost i går»; einstaka: «eg fekk ein netpost av 'ne i går» (eller: -brev)
 • embedding innbyggjing
 • emoticon (eit) lyndelikan (smileandlit osb.: :-) ;-) :-D :-( )
 • encode
 • e-reader (e-book reader) lesetelja
 • error (eit) lyte, (ein) miss (jf. fara, ganga i miss) osb.
 • escape ymse framlegg: bjarg, ut-, leescape character léteikn (t.d. ‘\’)
 • exception undantak
 • exit lata att

F

 • failure (ei) misfòr (jf. fara i miss)
 • fault brot (-ò-)
 • feedback
 • file
 • folder
 • footer botntekst
 • frame
 • framework
 • format (å) snida, (eit) snid (-ì-)
 • front end

G

 • gateway

H

 • hacker datasnòk Frå Språkrådet, av 'data' og 'snòk' (listug person, ein som snakar).
 • handshake tinging
 • hash
 • header topptekst
 • homepage heimsida (merk: utan -e-)

I

 • ICT vitringsvélar (mt.)
 • informatikk sjå IT
 • informatiker
 • interface (user i–) (brukar)flata
 • internet netet, (tverr)net
 • IT vevvélar (mt.), netvélar, teljevélar

K

 • kernel kjerne

L

 • laptop beretelja, lettbær telja, lettbæra, bereleg
 • learning management system
 • link lenk (ein lenk – mange lenker (uttala: [2lençer])) eller lekk
 • localization heimstedjing, heimstadnadlocalized heimstadd

M

 • mount festa
 • multitasking fleiruppgåvekøyring

N

 • netbook nettelja
 • network netverk
 • node nav
 • notebook beretelja, lettbær telja, lettbæra

O

 • occurence fund
 • offline avnetes
 • off-list avlistes (når ein held fram eit ordskifte som gjekk på ei netpostlista utanum lista)
 • online ånetes, pånetes
 • operating system

P

 • pixel
 • preferences val
 • preview
 • printer skrivar
 • program
 • programming
 • programming language
 • projector framsynar, -kastar

Q

 • quit sjå exit
 • QR code prikkode, prikmerke

R

 • recursive
 • recursion
 • redo gjera um (att)

S

 • sample
 • save gøyma, spara
 • scanna søkja av; røkja
 • scanner avsøkja
 • script
 • scripting
 • server tenar
 • session øykt
 • shell
 • skin ham
 • SMS (short message service) SMS (stutt målsending)
 • software nyttevara
 • (software) agent erendsverkel, erendssvein
 • speech recognition tale(att)kjenning

T

 • tab (ein) flìpe
 • toolbar tølerad
 • touch screen peikeskjerm

U

 • undo attra
 • update
 • upgrade
 • USB flash drive minnepinne
 • user brukar
 • user experience
 • user interface brukarflata

W

 • web browser netlesar
 • web hosting vevhysing
 • web interface vevflata
 • weblog (blog) (eit) vevrit (-ì-), vevr; å vevra; dette nyordet er laga av 'vev' på eine sida og på hi sida 'vavr', 'å vavra', som tyder å røda eller reika planlaust ikring.
 • webserver vevtenar
 • website netstad, vevstad, vevgard
 • wildcard
 • window manager vindaugehandsamar