Dataordlista

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Engelsk–norsk dataordlista

Dataord dregst um nye ovringar, og krev difor ofte nye ord eller gamle ord i nye tydingar. Ordi lyt soleîs reknast som framlegg og som hjelperåder til å tenkja åtfinnande og filosofiskt kring ordflaumen og tankeverdi som velt inn yver oss. Hev du andre framlegg, bør du skriva deim inn her.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • access tilgjenge
 • account
 • activate slå på
 • adapter måt
 • address tilskrift
 • administrator stjore
 • agent sjå software agent
 • applet (ein) nøytel ((eit) smånøytende), verkel
 • application (eit) nøytende
 • ARG (Alternate reality game)

B

 • back end
 • backup trygdeavrit (tryggjings-), vare Aa
 • blog sjå weblog
 • blogosphere vevreheimen
 • browser sjå web browser
 • buffer venteminne, millomminne
 • bug lus (fl. lyser)
 • byte

C

 • cancel brjota av
 • cancelled avbrote
 • cellphone Framlegg: farsime
 • close stengja
 • cloud computing netsky
 • cluster klyngja
 • code (å) tyda inn; namnord: segner mt (sjå ordskifte)
 • cookies vitringskakor, vitne
 • compile
 • compress falda
 • computer telja
 • computer science
 • connect
 • connection
 • content management system
 • conversion umlaging
 • convert laga um
 • copy (eit) avrit (ì), rita av (avrita)
 • customer support

D

 • daemon huldrebrukende («hulder»)
 • data
 • database samn
 • debug (å) lyska
 • decode (å) tyda ut, tyda
 • decompress falda ut
 • default (value etc.) fyreval, fyrevalt verde osb., vanleg, grunn-
 • desktop environment skrivebordsumgjevnad
 • developer
 • development
 • digest
 • digital signage digital skilting
 • directory
 • disconnect
 • disk skiva
 • domain (eit) netvald
 • downgrade minka, (eit) minke
 • download lada ned, (ei) nedlading

E

 • edit (å) reida
 • editor reidar text editor tekstreidar
 • e-mail netpost, vevpost, e-post samnemne: «eg fekk mykje netpost i går»; einstaka: «eg fekk ein netpost av ‘ne i går» (eller: -brev)
 • embedding innbyggjing
 • emoji kjensleteikn (🙂︎, 🙁︎, 😎︎ osb.)
 • emoticon (eit) lyndelikan (smileandlit osb.: :-) ;-) :-D :-( )
 • encode
 • e-reader (e-book reader) lesetelja
 • error (eit) lyte, veila, (ein) miss (jf. fara, ganga i miss), mistak
 • escape ymse framlegg: bjarg, ut-, le
 • escape character léteikn (t.d. ‘\’)
 • exception undantak
 • exit lata att; stogga

F

 • failure (ei) misfòr (jf. fara i miss)
 • fault brot (-ò-)
 • feedback attertolor
 • file fil (?), framlegg: skiln (sjå ordskifte)
 • folder framlegg: falde (sjå ordskifte)
 • footer botntekst
 • frame
 • framework råmeverk
 • format (å) snida, (eit) snid (-ì-)
 • front end

G

 • gateway

H

 • hacker (ei) datasnòk (Språkrådet, av ‘snòk’ (ei som snakar; snultregjest)).
 • handle
 • handshake tinging
 • hash far, avtrykk
 • hashtag skidgard; emneknagg (um sidor til samkvæme)
 • header topptekst
 • helpdesk
 • homepage heimsida (merk: utan -e-)
 • host hysa (jf. web hosting), leiga ut

I

 • ICT vitringsvélar (mt.)
 • install
 • interface (user i–) (brukar)flata
 • internet netet, (tverr)net
 • IT / IKT vevvélar (mt.), netvélar, teljevélar

K

 • kernel kjerne
 • keyboard knappefjøl

L

 • laptop beretelja, lettbær telja, lettbæra, bereleg
 • learning management system
 • link lenk (ein lenk – mange lenker (uttala: /²lençer/)) eller lekk
 • localization heimstedjing, heimstadnad
 • localize
 • localized heimstadd
 • login innskriving
 • log in skriva (seg) inn
 • log out (log off) skriva (seg) ut

M

 • moderate røkta
 • moderator røktar
 • mount festa
 • multitasking fleiruppgåvekøyring (?)

N

 • netbook nettelja
 • network netverk
 • nick(name) vednamn, aukenamn
 • node nav
 • notebook beretelja, lettbær telja, lettbæra

O

 • occurence fund, tilslag; tilfelle
 • offline avnetes
 • off-list avlistes (når ein held fram eit ordskifte som gjekk på ei netpostlista utanum lista)
 • online ånetes, pånetes; på net(et)
 • operating system

P

 • parameter
 • password lykelord
 • pixel (skjerm)mole (sjå ordskifte)
 • poke
 • preferences val
 • preview glytt
 • printer skrivar
 • program
 • programming
 • programming language
 • projector framsynar, -kastar

Q

 • quit sjå exit
 • QR code prikkode, prikmerke

R

 • recursive
 • recursion
 • redo gjera um (att)

S

 • safe trygg
 • safety tryggleik
 • sample sjon Aa; (å) sjona
 • save gøyma, spara
 • scanna søkja av; røkja
 • scanner avsøkja
 • script
 • scripting
 • search leita
 • secure trygd (til tryggja); (å) tryggja
 • security tryggjing
 • seek søkja
 • server tenar
 • session øykt
 • shell
 • sign in sjå log in
 • sign out sjå log out
 • site sjå website
 • skin ham, bunad
 • SMS (short message service) SMS (stutt målsending)
 • software nyttevara
 • (software) agent erendsverkel, erendssvein
 • social media
 • speech recognition tale(att)kjenning
 • subtitles teksting, undertekst
 • support
 • synchronise
 • synchronisation

T

 • tab (ein) flìpe
 • tastatur sjå keyboard
 • telephone framlegg: sime (etter islendsk)
 • telephone number
 • toolbar tølerad
 • tooltip tølevitring (?), etter tølerad
 • touch screen peikeskjerm

U

 • undo attra
 • update (å) auka, (eit) auke; (ei) etterførsla
 • updated
 • upgrade
 • upload lada upp, (ei) upplading
 • USB flash drive minnepinne
 • user brukar, nøytande
 • user experience
 • user interface brukarflata
 • username brukarnamn, nøytandenamn

V

 • vlog
 • vlogger
 • vlogging

W

 • web vev, net
 • web browser vevlesar, netlesar
 • web hosting vevhysing
 • web host vevhus, hysingstenesta
 • webinar vevskeid, netskeid
 • web interface vevflata
 • weblog (blog) (eit) vevrit (-ì-), vevr; å vevra; dette nyordet er laga av ‘vev’ på eine sida og på hi sida ‘vavr’, ‘å vavra’, som tyder å røda eller reika planlaust ikring.
 • webserver vevtenar
 • webside netsida, vevsida
 • website netstad, vevstad, vevgard
 • wildcard varateikn, teiknhaldar, (jokerteikn)
 • wizard trollmann, hjelpar
 • world wide web (WWW) heimsveven, verdsveven (for bokstavrim)

Sjå òg