Setningslæra

From Mållekken
Jump to: navigation, search

Setningslæra eller syntaksen tek fyre seg korleis ein set i hop ord på eit mål til setningar eller setningslekker slik at ein fær fram visse tydingar og verkan.

Dette gjer ein gjenom ordfylgja og bøygjing.