Mållekken:Um

From Mållekken
Jump to: navigation, search

Mållekken er skipa av Ivar Aasen-sambandet og vert skriven som ein wiki av friviljuge høgnorskskrivande.