Liketydingsordlista

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Ord som tyder det same eller likjest i tyding. Lista er skipa slik at kvar rad syner éi tyding med alle ordi som høver (éi rad, éi tyding). Same ordet lyt standa i fleire rader um tydingi er ulik. T.d. kunna i tydingane vita, kjenna, og greida, få til. Tydingi kann standa i klomber der ho ikkje er audsynt, m.a. der alle ordi i ukjende for sume, utan å leggja inn eit norskdanskt.

Kvikende

 • augur (auger), klokkar, raudfisk, raudfjør
 • bergrise, bergtroll, jøtul, jøtun
 • dis, gydja, åsynja (um norr. tilhøve)
 • gardvord, nisse, tufte (tomte), tuftekall (tomtegubbe), tunkall, tunvord
 • gråbein, skrubb, ulv, varg
 • gud, ås (um norr. tilhøve)
 • gyger, jøtulkvende
 • fross, hannkatt
 • hokatt, katta, kjetta, køysa
 • gardvord, husvette, nisse, rudkall, tomte, tomtegubbe, tufte, tuftekall, tunkall, tunvord, tøltebonde
 • tuntræl, tunvord

Landskap

 • augneleite, himmelleite (himne-), himmelsyne
 • elv, vatsdrag, -far, -ferd, -føre, å
 • solovring, solrenning, solrune, solspretting, soltæring

Likam

 • drypel, huk, ulv
 • fiskeskinn, ròd
 • fiskeskjel, reist
 • haus, heileskål, skalle
 • heile, hjerne
 • hungrig, maten, svang, svolten

Manneverk

 • binda, festa, spỳta
 • bos, dumbe, herk, rask, rat, ravl, rusk, slark, sop, søpl (det ein hiv, noko utan nytta)
 • bud (kvi-, sæter-), huskot, hykja, kòta, sæterhus (hus til visse høve, t.d. sume arbeid, eller ferie)
 • gjera, laga, skipa
 • klomber, tvinga (skruv-)
 • gragse, korg
 • handfang, honk, handtak

Stoda

 • avklædd, berr, flein, klædelaus, naken, snaud, snøydd
 • bein, rad, rak, rett
 • berkjen, bryggjen, hard
 • blik, duld, kjørra (kyrra?), logn, lygna, løgje, ro, stilla, togn
 • fårleg, trugande
 • geiten, hard, herren, malmen, stinn, stiv
 • gild, fin, frid, væn
 • i lag, saman (vera ~)
 • tagal, tegjande, tvist, tyst
 • tagnad, tegjing, togn, tystnad

Vêr

 • bya, vindflag, -kast, -støyt, kastevind
 • fjautr, fjom, fjuk, fjukr (snjo-)
 • (regn)el, -eling, -bya
 • storm, storvêr

Anna

 • binda, festa, setja fast
 • binda, knyta
 • dei andre, hine
 • drøs, prat, røda, samtala, svall
 • drøsa, mæla, prata, røda, segja, svalla, tala
 • døma um, kunna, sjå, skyna, åhenda
 • einstydande ord, liketyding, synonym
 • einstydande, liketydig
 • fagerdom, fagerleik, fagerskap, fegja, fegra, finleik(e), fridd, fridleik, vænleik (å vera væn)
 • fineting, vænleik (noko som er vænt)
 • fløda, fløyma
 • gaupna, gripa, neva, taka
 • hyrde, hyrding, vakar, vakt, vaktar, verjar, vord
 • i hop, saman (leggja ~)
 • leita, ransaka, røkja, sjå etter, søkja
 • nokre, sume, eine (sj.)
 • nokre, visse, ymse (uklårt um fleire ulike av noko)
 • or, ut frå, ut av
 • sjå, skoda, øygna
 • syna, visa

Sjå òg