Ibuarnamn

Frå Mållekken
Hopp til navigering Hopp til søk

Namni på ibuarane av ymse stader i Noreg og utlandet. For stadene desse ibuarnamni desse er for, sjå Stadnamn.

 • Agder egd m (fl. -er), egda f
 • Bagn begning m, begna f, begner pl
 • Balestrand balestrending
 • Bamble bembling
 • Bjørgvin
 • Bodin bodinværing (-e-?)
 • Borgund (i Sogn) borgynd (stadbunden uttala: /²bɔrjind/)
 • Bærom bæring, bæromsokning
 • Bøherad, bøherding
 • Dalarne (i Sverike) dalkarl
 • Danmark dane (-er), danske m, danska f
 • Dumbås dumbæsing
 • Dovre døvring, døvre m, døvra f
 • Dramn dramnsmann
 • Drøbakk drøbakking
 • England engelsmann
 • Evje evdøl
 • Fegring fegring
 • Fjordane fyrd m (fl. -er), fyrdska f
 • Frankrike frans(k)mann m, franska f
 • Fosn fosning
 • Fron frøning
 • Fyrde (i Sunnfjord) fyrde, fyrdsfjording
 • Gjøvik gjøviking
 • Glåmos glåmosing
 • Granvin, Gronvin
 • Halden
 • Hamar hamarsing
 • Hardang hardeng m (fl. -er), hardenga f
 • Haugesund
 • Heidmark heidmerking
 • Holmestrand holmestrending
 • Hordaland hord m (-er), horda f
 • Horten
 • Hosanger hosong
 • Hålogaland håløyg (-jer)
 • Jamteland jamt
 • Jutland jute
 • Jæren jærbue
 • Kongsberg kongsberging
 • Krødsherad krølling (krødling)
 • Kvam (i Hardang) kvem (-er)
 • Kvæfjord kvæfjerding
 • Land lending
 • Lider lidung
 • Litlehamar litlehamring
 • Lofoten lofotværing, loføting, lofoting
 • Lom lø, lomver m (-er), lomvera f
 • Molde molding
 • Møre mør m (fl. -er), møra f, møring
 • Nidaros nidarosing, nidarosbu
 • Norane nør (-er)
 • Oslo oslobue/-bua, osloværing, oslomann/-kvinna
 • Porsgrunn porsgrunning, porsgrunnsmann/-kvinna
 • Rogaland rogalending, ryger pl
 • Råbyggjelag
 • Sarpsborg sarping
 • Selbu selbygg
 • Skafså skafsæing
 • Skida
 • Snosi snasing, snasning
 • Sogn sygn m (-er), sygna f, sogning
 • Soløyr solung
 • Strandebarm strand(e)berming (fl. -bermer)
 • Svalbard svalbarding
 • Sverike svenske m, svenska f
 • Sætesdal sæbygg (-jer) m, sæbyggja f
 • Telemark tele (-er), teledøl, telebonde
 • Totn totning
 • Trondheim s. Trøndelag
 • Trums trumsing, trumsværing
 • Trumsøy trumsøyværing
 • Trysil trysil (fl. tryslar), trysling
 • Trøndelag trønder (fl. trønder)
 • Tunsberg
 • Tysfjord tysfjerding
 • Ulvik ulvike, ulviking
 • Valdres valdris
 • Valle valldøl
 • Vassås vassæsing
 • Vestfold utfolding, vestfolding
 • Viki vikver (-er)
 • Vinje (i Telemark) vinbygg m (-jer), vinbyggja f
 • Vold volding
 • Voss voss m, vossa f, vesser pl
 • Vossestrand vossestrending
 • Vågå vagver (-er)
 • Ørst ørsting
 • Ål æling
 • Ålesund ålesunding
 • Åmot (i Øysterdalen) åmøting

Sjå òg