Bøygjing

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Bøygjing er det skiftet i ymse former som eitt og same ordet kann få i samsvar med dei ulike stodone det hev. Bøygjing på norsk ber vanleg åt ved hjelp av etterfeste, men stundom med ljodbrigde og ljodsprang au. I einstaka tilfelle skifter ein millom ulike ordrøter i bøygjingi.

norsk kann desse ordklassone bøygjast: