Avstyttingar

Frå Mållekken
Gå til: navigering, søk

Lista yver avstyttingar på høgnorsk.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D

d.e. = det, dei er

E

el. = eller

et. = eintal

G

gn. = gamalnorsk

go. = gjerningsord (segnord)

H

ha., hnk. = hannkyn

ho., hok. = hokyn

I

in. = inkjekyn

J

jf. = jamfør

L

L/L = lutlag

LL = lutlag

lo. = lagord

M

m.a. = millom anna, andre

mao. = med andre ord

mn. = millomnorsk

mo. = medord

mt. = mangtal

N

nn., nno. = nynorsk

no. = namnord

O

o.dl. = og dilikt

osb. = og so burtetter

R

ro. = ropeord

S

SN = Dei sameinte nasjonane

so. = styreord

T

t.d. = til dømes

to. = talord

V

vo. = varaord

Sjå òg