Ivar Aasen-sambandet.

framsida | stjorn | kontakt | medverskap | høgnorsk | peikarar | bokstova

Medverskap
Ivar Aasen-sambandet er ein samskipnad der både lag og einskildlagsmenn kann vera med. I regelen vert ein med i eit lokallag, t.d. Høgnorskringen, som hev 75 krunor i årspengar (sjå peikarar).

Du kann òg melda deg beinveges inn i Sambandet ved å setja 200 krunor i årspengar til kontoen vår 0539.29.65108. Gjer vel å få med namn og tilskrift! Attåt er det greidt um du segjer ifrå, på epost eller med vanleg postgang (sjå kontakt). Sume er både beinveges innmelde og med i eit lokallag.

Beinveges innmelde fær eigi innkalling til landsmøtet, og kann ganga saman med andre beinveges innmelde og møta med utsending til landsmøtet etter same reglar som for lokallag.

.