Søk i Tysk-norsk ordliste (Voss J. Fredrik, 1933)

Rettleiding: '%' svarar til inkje eller fleire vilkorlege teikn, medan '_' svarar til eitt. Høgst 30 tilslag.

Merk at ordboki brukar ss for ß (scharfes s).Søk krev minst 1 teikn